Algemene voorwaarden

Introductie

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website regelen de toegangsvoorwaarden en het gebruik van shop.electromaps.com, eigendom van Electromaps S.L., btw-nummer B66513524, gevestigd te Carrer Foc 68, Barcelona, Barcelona, Spanje. Tel. +34 667 669 231, e-mail: info@electromaps.com. Geregistreerd in het handelsregister van Barcelona, hierna 'het Bedrijf', dat de gebruiker van het portaal moet lezen en accepteren om alle diensten en informatie van het portaal te gebruiken. De loutere toegang tot en/of het gebruik van het portaal, van de gehele of een deel van de inhoud en/of diensten betekent de volledige aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden. 


Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van het portaal regelen de toegang tot en het gebruik van het portaal, met inbegrip van de inhoud en diensten die in en/of via het portaal ter beschikking worden gesteld aan gebruikers, hetzij door het portaal, door zijn gebruikers, hetzij door derden. De toegang tot en het gebruik van bepaalde inhoud en/of diensten kunnen echter onderworpen zijn aan bepaalde specifieke voorwaarden.


Wijzigingen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de algemene gebruiksvoorwaarden van het portaal op elk moment te wijzigen. Het is in ieder geval aan te raden deze gebruiksvoorwaarden van het portaal regelmatig te raadplegen, aangezien deze gewijzigd kunnen worden.


Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker dient te allen tijde de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze algemene gebruiksvoorwaarden van het portaal te respecteren. De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat hij het portaal zorgvuldig zal gebruiken en alle verantwoordelijkheid zal aanvaarden die zou kunnen voortvloeien uit het niet naleven van de regels.


Evenzo mag de gebruiker het portaal niet gebruiken om gegevens of inhoud te verzenden, op te slaan, openbaar te maken, te promoten of te verspreiden die drager zijn van virussen of andere computercodes, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de werking van programma's of apparatuur of telecommunicatie te onderbreken, te vernietigen of aan te tasten.


Verantwoordelijkheid van het portaal

De gebruiker weet en aanvaardt dat het portaal geen enkele garantie geeft, van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, op de gegevens, inhoud, informatie en diensten die zijn opgenomen en aangeboden vanuit het portaal.


Behoudens de gevallen waarin de wet uitdrukkelijk anders voorschrijft, en uitsluitend voor zover en in de mate waarin deze wordt opgelegd, garandeert of aanvaardt het portaal geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot mogelijke schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie, gegevens en portaaldiensten.


Het portaal sluit in ieder geval iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg zou kunnen zijn van de informatie en/of diensten die door andere derden dan het bedrijf verstrekt of geleverd worden. Alle verantwoordelijkheid ligt bij de derde partij, zowel leverancier als medewerker.


Intellectuele en industriële eigendom

Alle inhoud, handelsmerken, logo's, tekeningen, documentatie, computerprogramma's of elk ander element dat vatbaar is voor bescherming door intellectuele of industriële eigendomswetgeving, die toegankelijk zijn op het portaal, komen uitsluitend overeen met het bedrijf of zijn legitieme eigenaren en zijn uitdrukkelijk voorbehouden alle rechten over hen. Het creëren van hypertextlinks (links) naar een integraal onderdeel van de webpagina's van het portaal zonder de toestemming van het bedrijf is uitdrukkelijk verboden, op voorwaarde dat ze niet naar een webpagina van het portaal gaan die geen identificatie of authenticatie voor toegang vereist, of deze beperkt is.


In ieder geval behoudt het portaal alle rechten op de inhoud, informatie, gegevens en diensten die het daarop heeft. Het portaal verleent de gebruiker geen licentie of gebruiksautorisatie voor zijn inhoud, gegevens of diensten, behalve die uitdrukkelijk in deze algemene gebruiksvoorwaarden van het portaal beschreven staan.


Toepasselijke wetgeving, bevoegde jurisdictie en kennisgevingen

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Spanje. Voor elke claim zijn de rechtbanken en tribunalen van Barcelona bevoegd. Alle kennisgevingen, vereisten, verzoeken en andere mededelingen die de gebruiker wenst te doen aan het bedrijf dat eigenaar is van het portaal, moeten schriftelijk worden gedaan.

Eenvoudig opladen

Vereenvoudig uw leven met eenvoudige en hoogwaardige oplaadoplossingen voor de beste prijs.

Voor alle voertuigen

Laadkabels en opladers compatibel met alle voertuigmodellen op de markt.

Expertise & Ondersteuning

Ons ondersteuningsteam is hier om u te adviseren over al uw zorgen.